Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

TAKADEMY

TAKADEMY är vårt digitala utbildningskoncept som erbjuder specialiserade och målgruppsanpassade utbildningar för dig som arbetar inom vården. På takademy.se kan du på ett enkelt sätt ta till dig kunskap när det passar dig.

Idag har vi kostnadsfria utbildningar om ADHD inom området Neuroscience och fyller på med nya utbildningar efter hand. Utbildningarna tar cirka 30–40 minuter att genomföra.

Gå direkt till utbildningarna:
Sjuksköterska inom vuxenpsykiatrin
Skolsjuksköterska
Sjuksköterska inom BUP
Flickor och kvinnor med ADHD
Farmaceut

Just nu kan vi erbjuda följande utbildningar:

Nyhet!
Utbildning om ADHD för dig som är sjuksköterska inom vuxenpsykiatrin
 

Man tittar ut genom fönster

Med denna utbildning får du på ett enkelt sätt med dig kunskap som du kan ha nytta av i mötet med patienter. Utbildningen är framtagen tillsammans med representanter inom psykiatrin för att möta de kunskapsbehov som efterfrågas hos sjuksköterskor inom vuxenpsykiatrin. Efter utbildningen får du ett utbildningsintyg som bevis på din nyvunna kunskap.

I utbildningen får du bland annat:

 • Lära dig mer om ADHD och vad som händer i hjärnan.
 • Kunskap om behandlingens olika delar.
 • Veta vilka läkemedel som är godkända för behandling av ADHD.
 • Tips på vilka saker som du bör ha i åtanke i mötet med patienter.
 • Svara på frågor efter varje avsnitt för att testa din kunskap.

Gå till utbildningen

 


 

Nyhet!
Utbildning om ADHD för dig som är skolsjuksköterska


Skolbänk

Med denna utbildning får du på ett enkelt sätt med dig kunskap som du kan ha nytta av i mötet med elever, anhöriga, skolans medarbetare och andra aktörer kring barn och ungdomar med ADHD. Utbildningen är framtagen tillsammans med skolsjuksköterskor för att möta de kunskapsbehov som efterfrågas. Efter utbildningen får du ett utbildningsintyg som bevis på din nyvunna kunskap.

I utbildningen får du bland annat:

 • Lära dig mer om ADHD och vad som händer i hjärnan.
 • Kunskap om individuella symtom.
 • Veta vilka läkemedel som är godkända för behandling av ADHD.
 • Viktig kunskap i mötet med eleven.
 • Specifika tips, råd och verktyg.
 • Svara på frågor efter varje avsnitt för att testa din kunskap.

Gå till utbildningen

 


 

Utbildning om ADHD för dig som är sjuksköterska inom BUP


Ett barn sitter hos psykolog

Denna utbildning är utformad för sjuksköterskor inom barn- och ungdomspsykiatrin för att lyfta viktiga frågor som ofta kommer upp i möten med patienter och anhöriga. Utbildningen är framtagen tillsammans med representanter inom psykiatrin för att möta de kunskapsbehov som efterfrågas. Efter utbildningen får du ett utbildningsintyg som bevis på din nyvunna kunskap.

I utbildningen får du bland annat:

 • Lära dig mer om ADHD och vad som händer i hjärnan.
 • Kunskap om behandlingens olika delar samt läkemedelsbehandling.
 • Viktig kunskap i patientmötet.
 • Information om varningar och försiktighet.
 • Kunskap om dostitrering, uppföljning samt biverkningar.
 • Svara på frågor efter varje avsnitt för att testa din kunskap.

Gå till utbildningen

 


 

Utbildning om flickor och kvinnor med ADHD

 

mamma och dotter kramas

Denna utbildning är utformad för hälso- och sjukvårdspersonal för att ge redskap och kunskap för att bättre kunna förstå och hjälpa flickor, unga kvinnor, vuxna kvinnor samt åldrande kvinnor med ADHD. Utbildningen är framtagen tillsammans med Lotta Borg Skoglund, docent och överläkare i psykiatri och specialist i allmänmedicin, och ger kunskap och redskap som är användbara i mötet med flickor och kvinnor med ADHD. Utbildningen bygger på Lotta Borg Skoglunds kliniska erfarenheter samt den forskning som finns kring området idag.

I utbildningen får du bland annat:

 • Lära dig mer om unga flickor med ADHD - flickor i skolan, socialt samspel samt vän- och familjerelationer.
 • Kunskap om unga kvinnor med ADHD - ADHD och hormoner, copingstrategier, regleringssvårigheter samt samsjuklighet.
 • Lära dig mer om vuxna kvinnor med ADHD - det stora livspusslet, graviditet, organisera vardagen samt arbetslivet.
 • Information om äldre kvinnor med ADHD - ADHD i klimakteriet och att åldras med ADHD.
 • Läsa patientberättelser som belyser hur det kan vara att leva med ADHD som ung flicka eller vuxen kvinna.

Gå till utbildningen

 


 

Utbildning om ADHD för dig som farmaceut