Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Webbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

Interaktiva webbföreläsningar


  FÖRELÄSARE

Våra föreläsare har gedigen erfarenhet inom området och delar här med sig av sina kunskaper och kliniska erfarenheter. Till hjälp i utbildningen har de en stor mängd resurser i form av små korta sammanfattningar av ett specifikt område med tydliga referenser. Det kan till exempel vara visad nytta av patient- och anhörigutbildning eller det senaste när det gäller en viss typ av behandling.


  KURSMATERIAL

De som deltager i utbildningen kommer att få kursmaterial i elektronisk form.


  UTBILDNINGSOMRÅDEN

Exempel på områden som tas upp i de olika utbildningsdelarna:

  • Utredning och diagnostik
  • Prevalens
  • Individualiserad behandling
  • Nationella riktlinjer
  • Behandlingsuppföljning
  • Skattningsskalor
  • Graviditet
  • Missbruk
  • Icke farmakologisk behandling
  • Omhändertagande av patienten