Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Om ADHD – Introduktion

Henrik Larsson förklarar vad syftet är med epidemiologisk forskning om ADHD och ger en introduktion om prevalens och könsskillnader.

Orsaker till ADHD – Arv och/eller miljö

Vilka faktorer kan bidra till att en person har ADHD? Hur stor del är arv respektive miljöfaktorer? Professor Henrik Larsson förklarar vad senaste forskningen visat kring orsakssamband till ADHD.

ADHD-studier på gång – Identifiera riskgrupper

Långsiktiga insatser behövs för att förhindra samsjuklighet hos unga med ADHD. Psykisk och fysisk samsjuklighet riskerar att öka över tid hos unga med ADHD, vilket kan leda till en mer omfattande problematik om lämpliga insatser dröjer eller helt uteblir.

Adult ADHD and the brain

    

quiz_icon

Vad kan du om ADHD?

Svara på 5 frågor för att testa dina kunskaper om ADHD!