Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

ADHD och samsjuklighet

Publicerad: 2022-12-06

Majoriteten av vuxna med ADHD kan också ha andra diagnoser som kan försvåra diagnos och behandling av ADHD.1-3 ADHD har hög samsjuklighet med tillstånd som depression, ångest, tvångstankar/-handlingar, motoriska svårigheter, inlärningsstörningar, kognitiv funktionsnedsättning, tics, substansbrukssyndrom, autismspektrumtillstånd, trotssyndrom och uppförandestörning.4

Figur: Vanligaste psykiatriska diagnoserna tillsammans med ADHD. Återskapad med tillstånd av: Kooij JJS et al. J Atten Disord 2012; 16(5 Suppl): 3S-19S.4

  1. Canadian ADHD Resource Alliance (CADDRA). Canadian ADHD Practice Guidelines.Fourth Edition. Toronto, ON; CADDRA, 2018.
  2. Kooij JJS, Bijlenga D, Salerno L, et al. Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult ADHD. Eur Psychiatry 2019; 56: 14-34.
  3. NICE guideline 2018. Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management. Available at: https://www.nice.org.uk/guidance/ng87. Accessed December 2018.
  4. Kooij JJ, Huss M, Asherson P, et al. Distinguishing comorbidity and successful management of adult ADHD. J Atten Disord 2012; 16(5 Suppl): 3S-19S.

ÄMNEN I DEN HÄR ARTIKELN

Samsjuklighet

Samsjuklighet

visste-du-att.svg

Unga vuxna och alkohol

Forskare följde en grupp ungdomar från 18 till 29 års ålder med eller utan ADHD och jämförde bland annat deras alkoholkonsumtion. I ADHD-gruppen eskalerade drickandet snabbare mellan 18 och 21 års åldern jämfört med de som inte hade ADHD. Det. Fanns även ett samband mellan frekvent drickande vid 29 års ålder och ökad upplevd alkoholkonsumtion från 18 till 21 år i ADHD-gruppen.

Referens: Kennedy TM et al. Alcohol Clin Exp Res 2020; 44: 2145-2379

webinars_spotblock.png

Webinars

Webbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

patiensupport_spotblock.png

Patientstöd

Hjälpmedel för både barn och vuxna