Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

ADHD-utredning

Publicerad: 2022-12-05

Syftet med att göra en ADHD-utredning är att öka förståelsen för personens svårigheter samt att kunna sätta in adekvata stödinsatser. Läkare med specialisering i psykiatri och psykolog med lämplig kompetens kan göra diagnostiska utredningar. Ofta behövs kompletterande bedömningar av till exempel specialpedagog, sjuksköterska, logoped, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator.

Skattningsformulär

Det finns en rad olika skattningsformulär som kan användas vid en utredning. Olika instanser använder olika formulär och följer lokala riktlinjer. Läs mer i dina lokala riktlinjer och på psykiatristöd.se.

https://kunskapsstodforvardgivare.se/omraden/psykisk-halsa/skattningsskalor/skattningsskalor

Informationen är hämtad från Socialstyrelsen, kunskapsstodforvardgivare.se samt psykiatristod.se

ÄMNEN I DEN HÄR ARTIKELN

Diagnos

Diagnos

Metastudie om diagnostisering

Amerikanska forskaren Larry Culpetter har sammanfattat 50 studier och ger förslag till hälso- och sjukvårdspersonal kring diagnostisering och behandling av ADHD.

webinars_spotblock.png

Webinars

Webbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

patiensupport_spotblock.png

Patientstöd

Hjälpmedel för både barn och vuxna