Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Ätstörningar och ADHD

Publicerad: 2022-12-06

Kliniska studier har visat att det finns en koppling mellan ADHD och ätstörningar.  Däremot saknas det data om ADHD-symtom kan påverka följsamhet och resultat för behandling av ätstörningar.

I en retrospektiv studie i Spanien undersöktes 136 kvinnor som behandlades för ätstörningar under närmre två år. Samtliga deltagare fick kognitiv beteendeterapi och utvärderades efter behandlingen med Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - 5th Edition (DSM-5).

ADHD-symtom mättes med självskattningsformulär ASRS-1. Bortfallet var 47%, alltså personer som inte fullföljde behandlingen. Uppföljningen gjordes efter i snitt 8,8 år. Positiv screening för ADHD-symtom var relaterade till högre ätstörningssymtom (p = 0,001; 95% konfidensintervall 0,26-0,55). Positiv screening för ADHD-symtom vid baslinjen hade ingen inverkan på ätstörningar på lång sikt.

Forskarna i studien föreslår att det finns högre risk för avbrott i behandlingen för ätstörning vid ADHD- symtom och sämre resultat hos individer med svårare ätstörningsproblematik. Dessa resultat tyder på vikten av att identifiera specifika behandlingsmetoder för personer med ADHD och allvarligare symtom på ätstörningar.1

Testa G, Banas I, Vintró-Alcaraz C, et al. Does ADHD symptomatology influence treatment outcome and dropout risk in eating disorders? A longitudinal study. J Clin Med 2020; 9: 2305.

ÄMNEN I DEN HÄR ARTIKELN

Kvinnor

Kvinnor

Samsjuklighet

Samsjuklighet

visste-du-att.svg

Kändisar med ADHD

Personer som i media, böcker eller i andra sammanhang uppgav att de hade ADHD undersöktes i en studie och sammanlagt 131 individer valdes ut. De hade förhållandevis höga positioner i samhället och en hög samsjukighet. Vanligast var personlighetssyndrom (25.5%) varav 18.8 % av narcissistisk typ och substansbrukssyndrom (15,8%). Studien sammanfattades med att kända personer med ADHD har generellt har högstatusyrken och lyfter ofta själva fram positiva aspekter med ADHD.

Referens: Lee JW et al. Psychiatry Investig 2020; 17 (5): 424-431

webinars_spotblock.png

Webinars

Webbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

patiensupport_spotblock.png

Patientstöd

Hjälpmedel för både barn och vuxna