Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Varför slutar unga vuxna att medicinera?

Publicerad: 2022-12-06

Samtliga studier publicerades 1997–2014 och undersökte följsamhet till läkemedelsbehandling på lång sikt (> 1 år) hos barn, ungdomar eller vuxna. Vanligaste orsaken till att patienterna inte följer behandlingen var att de tyckte att de inte behövde läkemedel mer men också att de fick oönskade biverkningar.1

Skälen till varför barn och ungdomar slutar och påbörjar behandling med ADHD-läkemedel undersöktes också i samma grupp. Vid den 12-åriga uppföljningen rapporterade 372 deltagare (medelålder 21,7 år) att de någonsin hade tagit ADHD-läkemedel och 286 (77%) rapporterade att de upphört att ta läkemedlet i ≥1 månad någon gång under barndomen eller tonåren.2

De vanligaste orsakerna till att upphöra med behandlingen var:2

 • Läkemedel hjälper inte
 • Oönskade biverkningar
 • Logistiska hinder för att få eller ta läkemedel
 • Sociala problem eller stigma

Föräldrarnas inblandning i beslut om att upphöras eller starta om med läkemedelsbehandlingen minskade med åldern, vilket tyder på att individuella vårdplaner kan hjälpa till att engagera ungdomar i deras behandling.2

Faktorer som påverkar följsamheten till ADHD-medicinering

Hälso- och sjukvården bör se till att patienterna är fullt informerade om för- och nackdelar med all behandling för ADHD och bör kontrollera att patienten inte har missuppfattat informationen.3

Tips om hur personal inom hälso- och sjukvården kan stötta patienten att följa behandlingsplanen:3

 1. Uppmuntra patienter att vara ansvariga för sin egen hälsa, inklusive att ta sina mediciner efter behov.
 2. Ge patienten tydliga instruktioner om hur man tar medicinen i bild eller skrift. Denna information kan inkludera dos, varaktighet, biverkningar och doseringsschema.
 3. Ge patienten råd om att använda visuella påminnelser för att ta medicinen regelbundet (t.ex. appar, larm, klockor, dosetter eller anteckningar i kalendrar eller på till exempel kylskåp).
 4. Föreslå att patienten tar sin medicin som en del av sin dagliga rutin (t.ex. före måltider eller efter tandborstning).
 5. Uppmuntra patienten och deras anhöriga att delta i stödgrupper.
 6. En studie på 39 barn med ADHD visade att patienter som använde en mobilapp visade signifikant större följsamhet med medicinering (p <0,05) jämfört med patienter som behandlades som vanligt. Mobilappen fungerade inte bara som en medicinpåminnelse utan underlättade kommunikationen mellan patienten och den behandlande läkaren.4
 1. Frank E, Ozon C, Nair V, et al. Examining why patients with attention-deficit/hyperactivity disorder lack adherence to medication over the long term: a review and analysis. J Clin Psychiatry 2015; 76: e1459-e1468.
 2. Brinkman WB, Simon JO, Epstein JN. Reasons why children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder stop and restart taking medicine. Acad Pediatr 2018; 18: 273-280.
 3. NICE guideline 2018. Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management. Available at: https://www.nice.org.uk/guidance/ng87. Accessed February 2019.
 4. Weisman O, Schonherz Y, Harel T, et al. Testing the efficacy of a smartphone application in improving medication adherence, among children with ADHD. Isr J Psychiatry Relat Sci 2018; 55: 59-63.

ÄMNEN I DEN HÄR ARTIKELN

Övergång barn-vuxen

Övergång barn-vuxen

Behandling

Behandling

visste-du-att.svg

Riktlinjer för övergång

Även om det finns riktlinjer för hur övervångsvården för unga vuxna till vuxenvården ska utföras så blir det ofta inte tillräckligt bra. Författarna till studien påpekar att i takt med att fler ungdomar diagnostiseras med ADHD och även medicinerar måste vården planera för denna expansion av resurser för att inte förlora många unga vuxna på vägen in i vuxenlivet med ADHD.

Referens: Ford T. Epidemiol Psychiatr Sci 2020; 29: e87

webinars_spotblock.png

Webinars

Webbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

patiensupport_spotblock.png

Patientstöd

Hjälpmedel för både barn och vuxna