Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Verkningsmekanismer för farmakologisk behandling av ADHD

Publicerad: 2022-12-06

Det verkar som om metylfenidat, amfetamin och atomoxetin kan påverka nivåer av dopamin och/eller noradrenalin i hjärnan. Guanfacin har en annan mekanism som tros påverka alfa2a-receptorerna.1-34

Metylfenidat

Även om den exakta verkningsmekanismerna för metylfenidat hos personer med ADHD inte är helt klarlagd, så tror forskarna idag att metylfenidat riktar sig mot dopamintransportören (DAT) och noradrenalintransportören (NET), vilket hämmar återupptag av DA och NA, och därmed ökar DA- och NA-nivåerna i den synaptiska klyftan.1, 2, 4, 5, 7, 20, 30, 31  Djurstudier19,23 och in vitro- studier13 har varit ofullständiga beträffande effekten av metylfenidat på frisättningen av DA och NA i synapsen.

moa-of-methylphenidate.jpg

Figur: Verkningsmekanismer hos metylfenidat2, 5, 7, 20, 30, 31

Amfetamin

Även om den exakta verkningsmekanismerna för amfetamin hos personer med ADHD inte är helt klarlagd, anses amfetamin ha ett dubbelt verkningssätt på DA och NA. DAT och NET hämmar DA och NA återupptaget och därför ökar DA och NA-nivåer i synapsklyftan.15,20,31-33 Amfetamin kommer också in i det presynaptiska neuronet, vilket förhindrar att DA/NA lagras i vesiklarna och främjar frisättningen av katekolaminer från vesiklarna i cytosolen och till den synaptiska klyftan.21,23,28,35,36

moa-of-amfetamine.jpg

Figur: Verkningsmekanismer - amfetamin15,17,18,20,23,28,31-34

Atomoxetin

Även om den exakta verkningsmekanismerna för atomoxetin hos personer med ADHD inte är helt klarlagd, anses atomoxetin rikta sig mot NET och hämmar återupptagningen av NA, vilket ökar NA-nivåerna i den synaptiska klyftan.16,22 Atomoxetin visade selektiv hämning av NET, och inte DAT, i cellinjer som uttrycker humana transportmolekyler.16

moa-of-atomoxetine.jpg

Figur: Verkningsmekanismer hos atomoxetin16,22

Guanfacin

Guanfacin är ett icke-stimulerande medel. Guanfacin är en selektiv alfa2A-adrenerg receptoragonist, eftersom den har gånger högre affinitet för denna receptorsubtyp än för alfa2B- eller alfa2C-subtyperna. Verkningsmekanismen för guanfacin vid ADHD är inte helt fastställd. Preklinisk forskning tyder på att guanfacin modulerar signalering i prefrontala cortex och basala ganglier genom direkt modifiering av synaptisk noradrenalintransmission vid alfa2A-adrenerga receptorer.25,27

moa-of-guanfacine.jpg

Figur: Verkningsmekanismer för guanfacin24

 1. Volkow ND, Wang GJ, Fowler JS, et al. Dopamine transporter occupancies in the human brain induced by therapeutic doses of oral methylphenidate. Am J Psychiatry 1998; 155: 1325-1331.
 2. Volkow ND, Wang G, Fowler JS, et al. Therapeutic doses of oral methylphenidate signficantly increase extracellular dopamine in the human brain. J Neurosci 2001; 21: RC121.
 3. Rosa-Neto P, Lou HC, Cumming P, et al. Methylphenidate-evoked changes in striatal dopamine correlate with inattention and impulsivity in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. Neuroimage 2005; 25: 868-876.
 4. Hannestad J, Gallezot JD, Planeta-Wilson B, et al. Clinically relevant doses of methylphenidate significantly occupy norepinephrine transporters in humans in vivo. Biol Psychiatry 2010; 68: 854-860.
 5. Volkow ND, Wang GJ, Tomasi D, et al. Methylphenidate-elicited dopamine increases in ventral striatum are associated with long-term symptom improvement in adults with attention deficit hyperactivity disorder. J Neurosci 2012; 32: 841-849.
 6. Cherkasova MV, Faridi N, Casey KF, et al. Amphetamine-induced dopamine release and neurocognitive function in treatment-naive adults with ADHD. Neuropsychopharmacology 2014; 39: 1498-1507.
 7. Crunelle CL, van den Brink W, Dom G, et al. Dopamine transporter occupancy by methylphenidate and impulsivity in adult ADHD. Br J Psychiatry 2014; 204: 486-487.
 8. Schrantee A, Tamminga HG, Bouziane C, et al. Age-dependent effects of methylphenidate on the human dopaminergic system in young vs adult patients with attention-deficit/hyperactivity disorder: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry 2016; 73: 955-962.
 9. Silberstein RB, Levy F, Pipingas A, et al. First-dose methylphenidate-induced changes in brain functional connectivity are correlated with 3-month attention-deficit/hyperactivity disorder symptom response. Biol Psychiatry 2017; 82: 679-686.
 10. Liang NY, Rutledge CO. Comparison of the release of [3H]dopamine from isolated corpus striatum by amphetamine, fenfluramine and unlabelled dopamine. Biochem Pharmacol 1982; 31: 983-992.
 11. Florin SM, Kuczenski R, Segal DS. Regional extracellular norepinephrine responses to amphetamine and cocaine and effects of clonidine pretreatment. Brain Res 1994; 654: 53-62.
 12. Gonzalez AM, Walther D, Pazos A, et al. Synaptic vesicular monoamine transporter expression: distribution and pharmacologic profile. Brain Res Mol Brain Res 1994; 22: 219-226.
 13. Wall SC, Gu H, Rudnick G. Biogenic amine flux mediated by cloned transporters stably expressed in cultured cell lines: amphetamine specificity for inhibition and efflux. Mol Pharmacol 1995; 47: 544-550.
 14. Kantor L, Gnegy ME. Protein kinase C inhibitors block amphetamine-mediated dopamine release in rat striatal slices. J Pharmacol Exp Ther 1998; 284: 592-598.
 15. Zhu MY, Shamburger S, Li J, et al. Regulation of the human norepinephrine transporter by cocaine and amphetamine. J Pharmacol Exp Ther 2000; 295: 951-959.
 16. Bymaster FP, Katner JS, Nelson DL, et al. Atomoxetine increases extracellular levels of norepinephrine and dopamine in prefrontal cortex of rat: a potential mechanism for efficacy in attention deficit / hyperactivity disorder. Neuropsychopharmacology 2002; 27: 699-711.
 17. Johnson LA, Guptaroy B, Lund D, et al. Regulation of amphetamine-stimulated dopamine efflux by protein kinase C beta. J Biol Chem 2005; 280: 10914-10919.
 18. Kahlig KM, Binda F, Khoshbouei H, et al. Amphetamine induces dopamine efflux through a dopamine transporter channel. Proc Natl Acad Sci U S A 2005; 102: 3495-3500.
 19. Berridge CW, Devilbiss DM, Andrzejewski ME, et al. Methylphenidate preferentially increases catecholamine neurotransmission within the prefrontal cortex at low doses that enhance cognitive function. Biol Psychiatry 2006; 60: 1111-1120.
 20. Han DD, Gu HH. Comparison of the monoamine transporters from human and mouse in their sensitivities to psychostimulant drugs. BMC Pharmacol 2006; 6: 6.
 21. Partilla JS, Dempsey AG, Nagpal AS, et al. Interaction of amphetamines and related compounds at the vesicular monoamine transporter. J Pharmacol Exp Ther 2006; 319: 237-246.
 22. Swanson CJ, Perry KW, Koch-Krueger S, et al. Effect of the attention deficit/hyperactivity disorder drug atomoxetine on extracellular concentrations of norepinephrine and dopamine in several brain regions of the rat. Neuropharmacology 2006; 50: 755-760.
 23. Easton N, Steward C, Marshall F, et al. Effects of amphetamine isomers, methylphenidate and atomoxetine on synaptosomal and synaptic vesicle accumulation and release of dopamine and noradrenaline in vitro in the rat brain. Neuropharmacology 2007; 52: 405-414.
 24. Wang M, Ramos BP, Paspalas CD, et al. Alpha2A-adrenoceptors strengthen working memory networks by inhibiting cAMP-HCN channel signaling in prefrontal cortex. Cell 2007; 129: 397-410.
 25. Hu J, Vidovic M, Chen MM, et al. Activation of alpha 2A adrenoceptors alters dendritic spine development and the expression of spinophilin in cultured cortical neurones. Brain Res 2008; 1199: 37-45.
 26. Ji XH, Ji JZ, Zhang H, et al. Stimulation of alpha2-adrenoceptors suppresses excitatory synaptic transmission in the medial prefrontal cortex of rat. Neuropsychopharmacology 2008; 33: 2263-2271.
 27. Ren WW, Liu Y, Li BM. Stimulation of α(2A)-adrenoceptors promotes the maturation of dendritic spines in cultured neurons of the medial prefrontal cortex. Mol Cell Neurosci 2012; 49: 205-216.
 28. Avelar AJ, Juliano SA, Garris PA. Amphetamine augments vesicular dopamine release in the dorsal and ventral striatum through different mechanisms. J Neurochem 2013; 125: 373-385.
 29. Yi F, Liu SS, Luo F, et al. Signaling mechanism underlying α2A -adrenergic suppression of excitatory synaptic transmission in the medial prefrontal cortex of rats. Eur J Neurosci 2013; 38: 2364-2373.
 30. Somkuwar SS, Kantak KM, Dwoskin LP. Effect of methylphenidate treatment during adolescence on norepinephrine transporter function in orbitofrontal cortex in a rat model of attention deficit hyperactivity disorder. J Neurosci Methods 2015; 252: 55-63.
 31. Heal DJ, Cheetham SC, Smith SL. The neuropharmacology of ADHD drugs in vivo: insights on efficacy and safety. Neuropharmacology 2009; 57: 608-618.
 32. Kahlig KM, Galli A. Regulation of dopamine transporter function and plasma membrane expression by dopamine, amphetamine, and cocaine. Eur J Pharmacol 2003; 479: 153-158.
 33. Schiffer WK, Volkow ND, Fowler JS, et al. Therapeutic doses of amphetamine or methylphenidate differentially increase synaptic and extracellular dopamine. Synapse 2006; 59: 243-251.
 34. Sulzer D, Chen TK, Lau YY, et al. Amphetamine redistributes dopamine from synaptic vesicles to the cytosol and promotes reverse transport. J Neurosci 1995; 15: 4102-4108.
 35. Floor E, Meng L. Amphetamine releases dopamine from synaptic vesicles by dual mechanisms. Neurosci Lett 1996; 215: 53-56.
 36. Pifl C, Agneter E, Drobny H, et al. Amphetamine reverses or blocks the operation of the human noradrenaline transporter depending on its concentration: superfusion studies on transfected cells. Neuropharmacology 1999; 38: 157-165.

ÄMNEN I DEN HÄR ARTIKELN

Behandling

Behandling

visste-du-att.svg

Förskrivning av läkemedel

Det finns geografiska skillnader i förskrivningen av ADHD-läkemedel till barn och vuxna. Förskrivningen ligger lägre i södra Sverige än i de mellersta delarna och (en del) av norra Sverige. Stockholms stad har högst dubbelt så hög förskrivning jämfört med Göteborg och Malmö.

Referens: https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1353/1166

webinars_spotblock.png

Webinars

Webbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

patiensupport_spotblock.png

Patientstöd

Hjälpmedel för både barn och vuxna