Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

ADHD-diagnos ökar i Sverige

Publicerad: 2022-12-05

I Sverige har antalet vuxna diagnostiserade med ADHD ökat mellan 2006 och 2011. En majoritet av patienterna fick ordination på ADHD-läkemedel. Mer än häften av patienterna med ADHD hade samsjuklighet med ångest, depression och drogmissbruk.

Polyzoi et al (2018) konstaterade i en registerstudie, liksom andra liknande studier indikerat, att diagnostisering av ADHD ökar i Sverige. Mer än hälften av patienterna med ADHD-diagnos hade också psykiatrisk samsjuklighet och en tredjedel ordinerades mer än en tilläggsmedicinering. 78.9 procent av samtliga vuxna med ADHD hade ADHD-medicin förskrivet och substansen metylfenidat var vanligast.1

Prevalens och incidens av ADHD i Sverige 2006 - 2011

tabell-prevalens

  1. Polyzoi M et al. Estimated prevalence and incidence of diagnosed ADHD and health care utilization in adults in Sweden – a longitudinal population-based register study. Neuropsychiatry Dis Treat. 2018; 14: 1149-1161

ÄMNEN I DEN HÄR ARTIKELN

Om ADHD

Om ADHD

Diagnos

Diagnos

visste-du-att.svg

ADHD och kreativitet

Det är fortfarande svårt att bevisa i forskningen att ADHD och kreativitet har ett samband. Flera studier har försökt bevisa att en mekanism för potentiell överlappning mellan genetiska faktorer var associerade med kreativitet och ADHD utan att lyckas fullt ut.

Referens: Hoogman M et al. Neurosci Biobehav Rev 2020; 119: 66-85

webinars_spotblock.png

Webinars

Webbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

patiensupport_spotblock.png

Patientstöd

Hjälpmedel för både barn och vuxna