Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

ADHD och depression

Publicerad: 2023-11-23

Är depression en varningssignal för ADHD? Den frågan togs upp av professor Anita Thapar under 9th World Congress on ADHD som hölls i Amsterdam under våren 2023. 

Varför är ADHD så starkt kopplat till depression?

(Från 9th World Congress on ADHD) 
 
Fakta om ADHD och depression
  • 12,3% av patienterna med depression har också ADHD1.
  • Svår depressiv sjukdom är bland de vanligaste psykiatriska samsjukligheterna vid ADHD både hos män och kvinnor2
  • Enligt en metaanalys är förekomsten av depression 4–5 gånger högre hos personer med ADHD jämfört med de utan3.
Undersökning av olika hypoteser
Överlappning av symptom
  • Gemensamma symptom inkluderar förlust av motivation/demoralisering4, svårigheter att koncentrera sig4-6, rastlöshet4-6, sömnsvårigheter6, irritabilitet4,6, minnesproblem5 och minskad uppmärksamhet6.
Gemensamma riskfaktorer
  • Det finns gemensamma gener som ger sårbarhet för både hyperaktiva/ouppmärksamma och depressiva drag hos barn och ungdomar7.

Som ett resultat av en tredje störning
  • Barn med ADHD och ihållande irritabilitet löper ökad risk för att utveckla depression8.
Orsaker och samband
  • Genom att använda olika genetiska analyser visade Riglin et al. att ADHD ökar risken för depression senare i livet, vilket antyder att ADHD är en vanlig bidragande orsak/komponent till depression9.

  • Emotionell dysreglering är en komponent av ADHD och en riskfaktor för utvecklingen av depression10-14.

  • Negativa livserfarenheter kopplade till ADHD kan förstärka risken för depression15.

Föreläsning om ADHD och depression

Vi på Takeda har arrangerat en föreläsning med Ulrika By på ämnet ADHD och depression hos barn och unga. Ulrika arbetar som specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomsmedicin på Barnsjukhuset Martina i Stockholm.

Kontakta oss om du vill ta del av föreläsningen och tillhörande patientfall. 

ÄMNEN I DEN HÄR ARTIKELN

Barn

Barn

Samsjuklighet

Samsjuklighet

FAKTA

  • Obehandlad ADHD under barndomen utgör en riskfaktor för senare utveckling av depression16
webinars_spotblock.png

Webinars

Webbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

patiensupport_spotblock.png

Patientstöd

Hjälpmedel för både barn och vuxna