Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Kan det vara ADHD?

Publicerad: 2022-12-05

  • Historiskt beskrevs flickor med symtom på ADHD redan 1902 av Still1 som var brittisk barnläkare (1868-1941).
  • I början av 1900-talet trodde man att ADHD-symtomen var till följd av en infektion eller förlossningskomplikation.2
  • På 60-talet bedömdes tillståndet vara vanligt hos barn och på 70-talet ansågs den underliggande orsaken vara uppmärksamhetsbrist.2
  • Första boken om ADHD och kvinnor kom i svensk översättning 2002 ”Understanding girls with ADHD” av Nadeau, Littman och Quinn. Samma år kom ”Understandning women and AD/HD” och ”Gender issues and ADHD” av Nadeau och Quinn.2
  • 2010 kom forskaren och barnpsykiatern Svenny Kopp ut med sin doktorsavhandling ”Girls with social and/or attention impairments” en artikel handlade specifikt om kvinnor och ADHD.3
  • Socialstyrelsen har 2019 uppmärksammat könsskillnader inom neuropsykiatri att ADHD upptäcks senare bland flickor och kvinnor vilket kan fördröja diagnos och behandling.4
  1. Still FG. The Soulstonian lectures on some abnormal psychical conditions in children. Lancet 1902; 4103:1008.
  2. ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering. 2005; Rapport 174.
  3. Kopp S. Berg-Kelly K. & Gillberg, C. Girls with social and/or attention deficits: a descriptive study of 100 clinic attenders. Journal of Attention Disorders, 2010 Sept; 14(2):167-81.
  4. Konsekvenser för vuxna med diagnosen adhd. Kartläggning och analys. Socialstyrelsen. 2019. Hämtad oktober 2020. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-21.pdf

ÄMNEN I DEN HÄR ARTIKELN

Kvinnor

Kvinnor

Om ADHD

Om ADHD

Diagnos

Diagnos

visste-du-att.svg

Vem kan utreda ADHD?

För att genomföra en utredning vid misstanke om ADHD behövs läkare med psykiatrisk kompetens och psykolog med specialistkompetens. Ofta behövs kompletterande bedömningar specialpedagog, logoped, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator.

Referens: Socialstyrelsen (2019). Utredning och diagnostik av adhd hos vuxna och barn.

webinars_spotblock.png

Webinars

Webbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

patiensupport_spotblock.png

Patientstöd

Hjälpmedel för både barn och vuxna