Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Många unga vuxna avslutar sin ADHD-behandling då de är mellan 18 och 21 år

Publicerad: 2023-11-23

När barn går över från BUP till vuxenpsykiatri slutar många av patienterna med sin läkemedelsbehandling inom fyra år. En av orsakerna till den höga frekvensen kan delvis vara bristen av kontinuitet med vården.1

Under European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) som hölls I Barcelona 7–10 oktober 2023, presenterade dr MaiBritt Giacobini med fler en studie där man tittat på övergången från barn- till vuxenpsykiatrisk vård. 

  • Där kunde man se att en stor del av barn som behandlas med ADHD-läkemedel avbryter sin behandling när de övergår till vuxenvård, trots att de har etablerat kontakt med vuxenpsykiatriska tjänster.1
  • I studien fanns begränsningar som att besök hos icke-läkare (till exempel psykolog) inte registreras i NPR. Dessutom baserades studien på data från rutinmässig klinisk praxis, vilket inte alltid har varit komplett. 
  • Trots detta indikerar resultaten ett icke tillgodosett behov av kontinuitet i vården i Sverige bland patienter som övergår till vuxenåldern, vilket är i linje med bevis från litteraturen i andra sammanhang.2

Sammanfattning 

graf 1

graf 2

graf3

 

ÄMNEN I DEN HÄR ARTIKELN

Övergång barn-vuxen

Övergång barn-vuxen

visste-du-att.svg

Riktlinjer för övergång

Även om det finns riktlinjer för hur övervångsvården för unga vuxna till vuxenvården ska utföras så blir det ofta inte tillräckligt bra. Författarna till studien påpekar att i takt med att fler ungdomar diagnostiseras med ADHD  måste vården planera för denna expansion för att inte förlora många unga vuxna på vägen in i vuxenlivet.

Referens: Ford T. Epidemiol Psychiatr Sci 2020; 29: e87

webinars_spotblock.png

Webinars

Webbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

patiensupport_spotblock.png

Patientstöd

Hjälpmedel för både barn och vuxna