Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Nationella riktlinjer

Publicerad: 2022-12-05

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism.

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism – funktionsnedsättningar som ger olika typer av svårigheter i vardagen. Personer med adhd har ofta svårt med uppmärksamhet och impulskontroll, medan personer med autism har svårt med till exempel social kommunikation och att hantera förändringar.

Riktlinjerna är Socialstyrelsens första på området och ger rekommendationer om:

tidiga insatser och neuropsykiatrisk utredning
sammanhållen hälso- och sjukvård – från misstanke till uppföljning
effektiv samverkan
kompetensutveckling
psykosociala insatser
psykologiska insatser
läkemedel och medicintekniska produkter.
Riktlinjerna vänder sig framför allt till de som har ett övergripande ansvar för att fördela resurser i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten – till exempel i primärvården, barn- och vuxenpsykiatrin, elevhälsan, kriminalvården eller individ- och familjeomsorgen.

Här kan du läsa mer om de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid ADHD och autism.

Socialstyrelsen

ÄMNEN I DEN HÄR ARTIKELN

Diagnos

Diagnos

Behandling

Behandling

visste-du-att.svg

Riskfaktorer för ADHD

Forskarna ville granska och identifiera bevis för att vissa miljöfaktorer och perifera biomarkörer är associerade med ADHD-diagnos. Meta-analysen visade att de enda faktorer som har association med ADHD-diagnos var;  fetma innan graviditet, övervikt, rökning och användning av paracetamol under graviditeten hos mamman.

Referens: Kim JH et al. Lancet Psychiatry 2020; 7: 955-970

webinars_spotblock.png

Webinars

Webbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

patiensupport_spotblock.png

Patientstöd

Hjälpmedel för både barn och vuxna