Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Samsjuklighet, ADHD och könsskillnader

Publicerad: 2022-12-06

Vissa studier tyder på att det finns skillnader i psykiatrisk samsjuklighet hos män och kvinnor med ADHD.1, 2 Andra studier kan inte hitta sådana skillnader.2,3

Könsskillnader

  • Rasmussen et al. (2009) rapporterade signifikanta skillnader mellan män och kvinnor vid förekomst av affektiva störningar (28%/49%), ätstörningar (0%/6%) respektive dyslexi (9%/4%).1
  • Anker et al. (2018) fann signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i samsjuklighet av alkoholberoende (10,0% /4,0%), drogmissbruk (5,2%/ 0,7%), substansberoende (23,6% /9,4%) samt bulimi/anorexi (1,1 %/13,0%).2

Inga skillnader mellan könen

  • Friedrichs et al. (2012) rapporterade ingen signifikant skillnad mellan könen i de ökade riskerna för symtom på generaliserad ångest, allvarlig depression, bipolär sjukdom, tvångssyndrom och alkoholberoende hos 227 vuxna med ADHD (DSM-IV).3
  • Anker et al. (2018) fann inte några signifikanta skillnader mellan män och kvinnor med ADHD och allvarlig depression, självmord, social fobi, agorafobi, panikångest, generaliserad ångest, posttraumatisk stress, alkoholmissbruk, tvångssyndrom, bipolär sjukdom och psykotisk störning.2
  1. Rasmussen K, Levander S. Untreated ADHD in adults: are there sex differences in symptoms, comorbidity, and impairment? J Atten Disord 2009; 12: 353-360.
  2. Anker E, Bendiksen B, Heir T. Comorbid psychiatric disorders in a clinical sample of adults with ADHD, and associations with education, work and social characteristics: a cross-sectional study. BMJ Open 2018; 8: e019700.
  3. Friedrichs B, Igl W, Larsson H, et al. Coexisting psychiatric problems and stressful life events in adults with symptoms of ADHD–a large Swedish population-based study of twins. J Atten Disord 2012; 16: 13-22.

ÄMNEN I DEN HÄR ARTIKELN

Samsjuklighet

Samsjuklighet

Kvinnor

Kvinnor

visste-du-att.svg

Riskfaktorer för ADHD

Forskarna ville granska och identifiera bevis för att vissa miljöfaktorer och perifera biomarkörer är associerade med ADHD-diagnos. Meta-analysen visade att de enda faktorer som har association med ADHD-diagnos var;  fetma innan graviditet, övervikt, rökning och användning av paracetamol under graviditeten hos mamman.

Referens: Kim JH et al. Lancet Psychiatry 2020; 7: 955-970

webinars_spotblock.png

Webinars

Webbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

patiensupport_spotblock.png

Patientstöd

Hjälpmedel för både barn och vuxna