Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Övergång från barn- till vuxenpsykiatri i Europa

Publicerad: 2022-12-06

En prospektiv longitudinell studie av 91 ungdomar (14–24 år) med ADHD från Storbritannien, visade att endast 9% hade övergått till vuxenpsykiatrin trots att 62% av patienterna fortfarande uppfyllde de diagnostiska kriterierna för ADHD och hade en rad ADHD-relaterade symtom och psykiatrisk samsjuklighet.

Resultaten tyder på att vården bör inrätta särskilda rutiner för att kunna tillgodose behoven hos patienter med ADHD som inte längre är barn och förbättra planeringen, samordningen och kontinuiteten i vården under övergången till vuxenvården.1

Dålig följsamhet inför läkemedelsbehandlingen för ADHD kan vara en orsak till att många försvinner från sjukvården när föräldrar inte längre har inflytande, eller att ungdomarna inte tycker att läkemedlen är tillräckligt effektiva.2

En tysk studie från 2017 visade att användning av läkemedel hos ungdomar med ADHD (n = 5593) föll från 51,8% vid 15 års ålder till 6,6% vid 21 års ålder.3 En annan mindre longitudinell studie visade att samtliga patienter som hade ADHD-läkemedel vid 15 års ålder (n = 44) hade avbrutit ADHD-medicineringen vid 21 års ålder.4 

Vad kan man göra för att övergången från barn/ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin ska fungera bra?

Figur: Exempel på frågor som diskuteras för att få en bra övergång från barn/ungdom- till vuxenpsykiatrin. Figur utvecklad från flera källor.5-8

  1. Eklund H, Cadman T, Findon J, et al. Clinical service use as people with attention deficit hyperactivity disorder transition into adolescence and adulthood: a prospective longitudinal study. BMC Health Serv Res 2016; 16: 248.
  2. Charach A, Fernandez R. Enhancing ADHD medication adherence: challenges and opportunities. Curr Psychiatry Rep 2013; 15: 371.
  3. Bachmann CJ, Philipsen A, Hoffmann F. ADHD in Germany: trends in diagnosis and pharmacotherapy. Dtsch Arztebl Int 2017; 114: 141-148.
  4. McCarthy S, Asherson P, Coghill D, et al. Attention-deficit hyperactivity disorder: treatment discontinuation in adolescents and young adults. Br J Psychiatry 2009; 194: 273-277.
  5. Patel V, Flisher AJ, Hetrick S, et al. Mental health of young people: a global public-health challenge. Lancet 2007; 369: 1302-1313.
  6. Singh SP, Evans N, Sireling L, et al. Mind the gap: the interface between child and adult mental health services. Psychiatric Bulletin 2005; 29: 292-294.
  7. Swift KD, Hall CL, Marimuttu V, et al. Transition to adult mental health services for young people with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD): a qualitative analysis of their experiences. BMC Psychiatry 2013; 13: 74.
  8. Gillam T, Crofts M, Fadden G, et al. The Interfaces Project Report – Exploring the links between mental health services for children, adults and families. 2003. Tillgänglig: https://www.meridenfamilyprogramme.com/download/family-work/whole-family-approaches/Interfaces_Project_Report.doc. Hämtad oktober 2020.

ÄMNEN I DEN HÄR ARTIKELN

Övergång barn-vuxen

Övergång barn-vuxen

Behandling

Behandling

visste-du-att.svg

Riktlinjer för övergång

Även om det finns riktlinjer för hur övervångsvården för unga vuxna till vuxenvården ska utföras så blir det ofta inte tillräckligt bra. Författarna till studien påpekar att i takt med att fler ungdomar diagnostiseras med ADHD och även medicinerar måste vården planera för denna expansion av resurser för att inte förlora många unga vuxna på vägen in i vuxenlivet med ADHD.

Referens: Ford T. Epidemiol Psychiatr Sci 2020; 29: e87

webinars_spotblock.png

Webinars

Webbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

patiensupport_spotblock.png

Patientstöd

Hjälpmedel för både barn och vuxna