Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Skattningsskalor för att diagnostisera ADHD

Publicerad: 2022-12-05

Skattningsskalor är viktig del i att diagnostisera ADHD. De varierar i format och omfattning och det finns lokala variationer kring vilka skalor som används eftersom skalor har både styrkor och begränsningar.

Skattningsskalor kan innehålla:1

  • Bedömning av symtom, frekvens och svårighetsgrad av symtom
  • Nivå av välbefinnande jämfört med en normalpopulation
  • Frekvens eller svårighetsgrad av ADHD-symtom
  • Nivå av funktionsnedsättning
  • Påverkan av livskvalitet och ekonomi2

Skattningsskalor finns för barn, ungdomar och vuxna. I vissa fall tillfrågas, föräldrar, närstående, lärare eller sjukvårdspersonal om hur deras upplevelse är. Många skalor bygger på personens egen uppfattning om funktion, symtom med mera, så kallade självskattningsskalor. Många ADHD-skattningsskalor är fritt tillgängliga och andra finns att köpa. Det är också viktigt att upphovsrättsbegränsningar följs.2

Val av skattningsskala beror på utredarens krav. Vissa är endast avsedda för diagnos, medan andra är optimerade för att mäta symptomfrekvensen, symtoms svårighetsgrad eller förbättring av symtom över tid. Skattningsskalor är bara en del i en omfattande process för utredning och diagnos.2

  1. Ustun B, Adler LA, Rudin C, et al. The World Health Organization Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Self-Report Screening Scale for DSM-5. JAMA Psychiatry 2017; 74: 520-526.
  2. Kollins SH, Sparrow EP. Rating scales for the assessment of ADHD. In: Conners CK, ed. Guide to Assessment Scales in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Chester, UK: Springer Healthcare Communications Ltd., 2010, p6-40.

ÄMNEN I DEN HÄR ARTIKELN

Diagnos

Diagnos

Skattningsskalor

Exempel på skattningsskalor som används vid ADHD-utredningar

Diagnostisk intervju

Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna (DIVA)

webinars_spotblock.png

Webinars

Webbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

patiensupport_spotblock.png

Patientstöd

Hjälpmedel för både barn och vuxna