Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Fakta om ADHD och övergång

Publicerad: 2022-12-06

  • ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är den vanligaste diagnosen inom barn- och vuxenpsykiatrin idag.1
  • ADHD beräknas förekomma hos 5–7% hos barn och är dubbelt så vanligt hos pojkar (5–9%) som hos flickor (3–5%). Bland vuxna beräknas ADHD förekomma hos cirka 3% av män och kvinnor.1
  • I en studie av Franke et al. sammanfattas kunskapsläget om långsiktigt förlopp av ADHD, med tonvikt på kliniska symtom, kognitiva banor och behandlingseffekter.2
  • Unga vuxna kan uppleva att ADHD-symtomen är svårare jämfört med yngre barn på grund av sociala, yrkes- och utbildningsmässiga förväntningar.3
  1. Konsekvenser för vuxna med diagnosen adhd - Kartläggning och analys. Socialstyrelsen. 2019.
  2. Franke B, et al. Live fast, die young? A review on the developmental trajectories of ADHD across the lifespan. European Neuropsychopharmacology. 2018; 28: 10, 1059-1088.
  3. Wernersson R, et al. Evaluation of a new model for assessment and treatment of uncomplicated ADHD-effect, patient satisfaction and costs. Nordic Journal of Psychiatry. 2019; 74:2, 96-104.

ÄMNEN I DEN HÄR ARTIKELN

Övergång barn-vuxen

Övergång barn-vuxen

Barn

Barn

webinars_spotblock.png

Webinars

Webbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

patiensupport_spotblock.png

Patientstöd

Hjälpmedel för både barn och vuxna